Post image
ян. 5 2017 0

Мениджър в „Мараната Лоджистик“ ООД

Интервю с Милена Миронова – част от управленския екип в “Мараната Лоджистик ООД”, отдел Износ

Опиши себе си с няколко изречения?

Родена съм в гр.Кюстендил, където през 1995 г. завърших средното си образованиe – Икономически техникум, със специалност в профил “Пазарна икономика с разширено изучаване на английски език”. Висшето си образование получих в УНСС в София. През последните 6 години съм част от екипа на Мараната Лоджистик ООД. Преди това през годините съм работила в няколко спедиторски фирми. Омъжена съм, в момента съм в отпуск по майчинство. След 12 години концентрирана работа в спедиторския бранш, този период сега ме кара да намаля темпото и това усещане е странно за човек, свикнал на ежедневната динамика на тази професия… А тя неизменно става начин на живот. От друга страна, ми се дава възможност да отделя време за други неща и интереси от живота, за които времето все не е достатъчно.

Как се насочи към спедицията като бранш?

Милена МИроноваСлед завършването на висшето си образование със специалност “Икономика и управление на транспорта”, сравнително случайно попаднах в спедицията като професия. Това се случи, след като заедно с няколко мои състуденти участвах в разработването на проект на УНСС към Министерство на транспорта, относно изготвянето на “Транспортна стратегия на България”. Това бе една солидна практическа подготовка за транспортния бранш за всички участващи. Последва студентска практика в една от най-големите международни спедиции в България. Тя стана и моето първо работно място. Професията се оказа интригуваща и динамична – с възможност за развитие на много индивидуални професионални качества за един млад човек. Придобива се безценен опит от постоянно общуване с клиенти и колеги от други страни и култури.

Важни уроци, които си научила през годините?

Научих някои важни уроци както в чисто човешки план,така и в професионален. Едно от най-важните неща е силата на човешкия фактор. Един добре мотивиран служител-материално и емоционално, може да постигне невероятни резултати в една не толкова добре организирана или наложена фирма като набор от предлагани услуги в бранша. Вярно е и твърдението, че един демотивиран служител, в голяма и наложена на пазара фирма с перфектна организация, постига посредствени за капацитета на фирмата резултати. Друг важен момент са професионалните отношения мениджър – служител. Много е важно мениджъра да не притиска служителите със сухи теории за работата и нереалистични задачи и цели. Напротив, необходима е постоянна обмяна на информация, защото мениджъра е този, който има общата визия и знания за насоките на развитие и работа на фирмата. Служителят от своя страна е “топлата връзка” за клиентите, за текущото състояние на пазара и факторите, влияещи върху него. Именно от взаимодействието на двете страни се получават добри управленски решения, ефективност и удоволетвореност на хората. Разрешават се зараждащи се проблеми и конфликти навреме, създава се атмосфера на сигурност и концентрация на усилията към нови цели.

Как започна работа в Мараната Лоджистик ООД?

В “Мараната Лоджистик” започнах работа през 2004 година. Това стана в момент, в който след натрупан опит в спедицията. В професинален план изпитвах известни колебания дали да продължа да се развивам в тази професия или да се насоча към друга. Тогава дойде предложението за работа от собственика Ивайло Иванов, стартирал 3 години преди това своята спедиторска фирма. Той е позитивен и енергичен човек, с много професионален опит и качества. С радост приех и сега след изминалите години работа в тази фирма и с този екип, мога да кажа, че ако трябва да решавам, отново бих направила същия избор.

Какво означава за теб „Мараната Лоджистик ООД“?

Това не е само работно място за професионална реализация. Тук човек се чувства като част от едно голямо семейство. В екипа, който изградихме, хората са сплотени, много трудолюбиви и добронамерени. Не бих искала да твърдя,че всичко е една идилична картина, не. Както всички, и ние имаме ежедневни трудности и проблеми, но винаги намираме начин да ги разрешим заедно. Стараем се хората да се чувсват сигурни и спокйни на работното си място. Това за мен лично, вече като част от управленския екип на фирмата, е много важно условие и индикатор за успешен мениджмънт, и резултатите го показват.

Какво отличава Мараната Лоджистик ООД от другите спедиции?

Опитваме се да изграждаме лично, специално отношение към клиента, спазвайки принципите на коректност и честност, независимо от ситуацията. Разбира се, задачата е доста трдудна, имайки впредвид спецификите на транспортния бранш и жестоката конкурентна среда. Основен принос в изпълнението на тази задача са залегналите християнски ценности и убеждения на хората от фирмата, които те следват не само в личен, но и в професионален план.

Какво е нужно за изграждането на добър екип?

Необходимо да бъде даден правилен практически пример от управленския персонал- мениджъри и преки ръководители. На второ място служителите да бъдат добре обучени, както стратегически, относно целите на фирмата, така и в най-малките детайли на работа. На трето място е важно на служителите да бъде дадена свободата да поемат рискове и инициатива без страх в работата си, дори с цената на реализирана загуба в определени моменти. Така хората се научават да носят отговорност, да бъдат креативни и пълноценни. В този процес ролята на мениджъра е основополагаща. За служителя, мениджъра не трябва да бъде този висшестоящ, който ще го следи какво ще направи и къде ще сбърка, за да му даде отрицателна оценка, а напротив – трябва да бъде добър съветник и колега, на когото може да се разчита за съдействие и информация,който знае какво може и как и кога да го направи. Едновременно с това в никакъв случай не бива да отпада отговорността за спазване на инструкциите и изискванията на мениджъра.

Какви са прогнозите ти за бъдещето на бизнеса?

Очакванията ми за края на тази година са за добри резултати, в сравнение с изминалите 2 трудни години. Основание за това ми дава настъпилото раздвижване на пазара последните няколко месеца, което смятам че ще продължи до края на годината със същите темпове. Опасна точка в работата обаче си остава междуфирмената задлъжнялост. Поради това, за успешно завършване на годинта, е много важна строгата финнасова дисциплина. Най-вече се касае за събираемостта на плащанията от клиенти. За нашия бранш това важи с особена сила, заради лесно натрупващите се обороти като суми.

С какво се занимаваш извън офиса?

Извън работата, имам по-скоро позабравени интереси и занимания. Едно от тях е четенето на книги. Може някой да го смята за малко старомодно занимание, при наличието на всякава информация и книги в интернет, филми и т.н. Не отричам ползата от интернет в никакъв случай. За мен обаче всичко това не може да замени очарованието на книгата на хартия – свободата на въображението и емоциите, която тя дава на четящия, без наложени от друг стереотипи и образи. Обичам също така да гледам най-различни образователни и научно-природни канали,когато имам тази възможност.

Пожелание към читателите на блога на Мараната Лоджистик ООД?

Пожелавам им да бъдат здрави, позитивни и усмихнати, независимо от житейските трудности и предизвикателства, да се стремят да загърбят негативното мислене. То пречи не само на всеки един, но и на нацията ни като цяло. Нека по-често да показват обич и уважение към всеки в ежедневието, не само към най-близките си. Така ще живеем по-добре и по-щастливи. И в този смисъл бих искала да добавя следния цитат :

“Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?… Понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това…. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня злото му.” (Матей 6 :25:32:33:34)

You Might Also Like