Skip to main content
All Posts By

Ludmil

Мениджър в МАРАНАТА ТРАНСПОРГ ГРУП ООД

By БЛОГ

Интервю с Милена Миронова – част от управленския екип в МАРАНАТА ТРАНСПОРТ ГРУП ООД, отдел „Износ“

Опиши себе си с няколко изречения.

Родена съм в гр. Кюстендил. През 1995 г. завърших средното си образование в Икономически техникум – специалност „Пазарна икономика с разширено изучаване на английски език“. Висше образование получих в „УНСС“ , гр. София. Сега съм част от екипа на„Мараната Транспорт Груп“ ООД. През годините съм работила в няколко спедиторски фирми.

Как се насочи към спедицията като бранш?

След завършването на висше образование със специалност „Икономика и управление на транспорта“, сравнително случайно попаднах в спедицията като професия. Заедно с няколко мои състуденти участвахме в разработването на проект на „УНСС“ към „Министерство на транспорта“ относно задание за изготвянето на „Транспортна стратегия на България“. Това бе солидна практическа подготовка за транспортния бранш. Последва студентска практика в една от най-големите международни спедиции в България. Тя стана и моето първо работно място. Професията се оказа интригуваща и динамична – с възможност за развитие на много индивидуални професионални качества за един млад човек. Придобива се безценен опит от постоянно общуване с клиенти и колеги от други страни и култури.

Важни уроци, които си научила през годините?

Научих някои важни уроци както в чисто човешки план, така и в професионален. Едно от най-важните неща е силата на човешкия фактор. Добре мотивираният служител – материално и емоционално , може да постигне невероятни резултати в една не толкова добре организирана или наложена фирма като набор от предлагани услуги в бранша. Вярно е и твърдението, че един демотивиран служител в голяма и наложена на пазара фирма с перфектна организация, постига посредствени за капацитета на фирмата резултати. Друг важен момент са професионалните отношения мениджър – служител. Много е важно мениджърът да не притиска служителите със сухи теории за работата и нереалистични задачи и цели. Напротив, необходима е постоянна обмяна на информация, защото мениджърът е този, който има общата визия и знания за насоките на развитие и работа на фирмата. Служителят от своя страна е „топлата връзка“ за клиентите, за текущото състояние на пазара и факторите, влияещи върху него. Именно от взаимодействието на двете страни се получават добри управленски решения, ефективност и удовлетвореност на хората. Разрешават се зараждащи се проблеми и конфликти навреме, създава се атмосфера на сигурност и концентрация на усилията към нови цели.

Как започна работа в„Мараната Транспорт Груп“ ООД?

В „Мараната Лоджистик“ започнах работа през 2004 година. Към онзи момент в професионален план изпитвах известни колебания дали да продължа да се развивам в тази професия или да се насоча към друга. Тогава дойде предложението за работа от собственика Ивайло Иванов, стартирал 3 години преди това своята спедиторска фирма. Той е позитивен и енергичен човек, с много професионален опит и качества. С радост приех. След изминалите години работа с този екип, мога да кажа, че отново бих направила същия избор.

Какво означава за теб „Мараната Транспорт Груп“ ООД?

Това не е само място за професионална реализация. Тук човек е част от едно голямо семейство. В екипа, който изградихме, хората са сплотени, трудолюбиви и добронамерени. Не твърдя, че всичко е една идилична картина, не. Както всички, и ние имаме ежедневни трудности и проблеми, но винаги намираме начин да ги разрешим заедно. Стараем се хората да се чувстват сигурни и спокойни на работното си място. Това за мен лично вече като част от управленския екип на фирмата, е много важно условие и индикатор за успешен мениджмънт, и резултатите го показват.

Какво отличава „Мараната Транспорт Груп“ ООД от другите спедиции?

Опитваме се да изграждаме лично, специално отношение към клиента, спазвайки принципите на коректност и честност, независимо от ситуацията. Разбира се, задачата е доста трудна, имайки предвид спецификите на транспортния бранш и жестоката конкурентна среда. Основен принос в изпълнението на тази задача са залегналите християнски ценности и убеждения на хората от фирмата, които те следват не само в личен, но и в професионален план.

Какво е нужно за изграждането на добър екип?

Необходимо е да бъде даден правилен практически пример от управленския персонал – мениджъри и преки ръководители. На второ място – служителите да бъдат добре обучени, както стратегически относно целите на фирмата, така и в най-малките детайли на работата. На трето място е важно на служителите да бъде дадена свободата да поемат рискове и инициатива без страх в работата си, дори с цената на реализирана загуба в определени моменти. Така хората се научават да носят отговорност, да бъдат креативни и пълноценни. В този процес ролята на мениджъра е основополагаща. За служителя, мениджърът не трябва да бъде този висшестоящ, който ще го следи какво ще направи и къде ще сбърка, за да му даде отрицателна оценка, а напротив – трябва да бъде добър съветник и колега, на когото може да се разчита за съдействие и информация, който знае какво може, как и кога да го направи. Едновременно с това в никакъв случай не бива да отпада отговорността за спазване на инструкциите и изискванията на мениджъра.

Какви са прогнозите ти за бъдещето на бизнеса?

Очакванията ми за края на тази година са за добри резултати, в сравнение с изминалите 2 трудни години. Основание за това ми дава настъпилото раздвижване на пазара последните няколко месеца, което смятам че ще продължи до края на годината със същите темпове. Опасна точка в работата обаче си остава междуфирмената задлъжнялост. Поради това, за успешно завършване на годината, е много важна строгата финaнсова дисциплина. Най-вече се касае за събираемостта на плащанията от клиенти. За нашия бранш това важи с особена сила заради лесно натрупващите се обороти като суми.

С какво се занимаваш извън офиса?

Извън работата имам позабравени интереси и занимания. Едно от тях е четенето на книги. Може някой да го смята за малко старомодно занимание при наличието на всякаква информация и книги в интернет, филми и т.н. Не отричам ползата от интернет в никакъв случай. За мен обаче всичко това не може да замени очарованието на книгата на хартия – свободата на въображението и емоциите, която тя дава на четящия, без наложени от друг стереотипи и образи. Обичам също така да гледам най-различни образователни и природонаучни канали, когато имам тази възможност.

Пожелание към читателите на блога на „Мараната Транспорт Груп“ ООД?

Пожелавам им да бъдат здрави, позитивни и усмихнати, независимо от житейските трудности и предизвикателства, да се стремят да загърбят негативното мислене. То пречи не само на всеки един, но и на нацията ни като цяло. Нека по-често да показват обич и уважение към всеки в ежедневието, не само към най-близките си. Така ще живеем по-добре и по-щастливи. И в този смисъл бих искала да добавя следния цитат:

„Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото… Понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това… Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня злото му.“ (Матей 6:25,32,33,34)

Интервю със собственика на МАРАНАТА ТРАНСПОРТ ГРУП ООД

By БЛОГ

Опиши себе си с няколко изречения?

Казвам се Ивайло Иванов. Роден съм през 1969 г. в гр. Видин, в семейството на международен шофьор и ветеринарен техник. Явно от там идва идеята ми за транспортния бизнес – бидейки близо до баща ми, работил в Сомат. Завърших математическа гимназия, след това икономически институт със специалност „Икономика и управление на транспорта“. В края на 4-та ми година в университета започнах работа в представителство на шведска фирма за транспорт и логистика.

Имах възможност да се развивам в най-голямата австрийска логистична фирма в света. Благодарение на придобития опит и партньорство с италианска спедиция през 2001 г. основах МАРАНАТА ТРАНСПОРГ ГРУП ООД.

С няколко изречения синтезирай години от живота си. Как се насочи към спедицията като бранш?

Нещата се развиха по предопределение – желанието ми бе да уча маркетинг. Приеха ме „Икономика и управление на транспорта“. Не виждах голяма перспектива в транспорта, но след първата година трябваше да премина стаж. Изборът бе ясен – Сомат Видин. След един месец прекаран в практика, успях да осъзная, че има бъдеще в международните транспорти и за мен. Продължих с обучението в университета, a през 1995 г. се ожених. Съпругата ми имаше познат в шведската фирма, където започнах почасово практика. От ден на ден ставаше все поинтересно и динамично, след което ме наеха на работа.

Важни уроци, които си научил през годините?

Много уроци научих, повечето от тях интересни. В спедицията и фирмата ни като цяло, на първо място са човешките взаимоотношения. Бизнесът трябва да бъде организиран така, че да има коректно и честно преразпределение на придобитите ресурси. Хората във фирмата трябва да са щастливи, че работят в нея. Независимо какъв е успехът и постъпленията – не трябва да се измества фокусът от колектива и човека конкретно.

Друг важен урок, който научих, е за неефективността на „човека оркестър“. Голяма сила има в екипната работа. Както пише в Библията: „По-добре са двама, отколкото един; защото имат голяма награда в труда си.“ Човекът си е човек, не може да огрее навсякъде – има лимит на образование, интелект и култура. Докато добрият екип наистина може да е като оркестър – с отговорности, задължения и цели. Една добре смазана машина, с работещи части.

Какво ти идва наум, когато чуеш името„Мараната Транспорт Груп“ ООД?

Знам какво съм целял с основаването на тази фирма. Основата на нашата фирма, идеология и мироглед е християнството и Бог, описан в Библията. Самото име „Мараната“ означава „Той идва…“. Идеята, че предстои второто идване на Исус Христос ни напомня постоянно, че сме временно на тази земя. Бизнесът ни, целият ни живот трябва да бъде устроен така, че когато застанем пред Бога да дадем отчет за делата си – да не се срамуваме.

Как изминаха 12 години от основаването на фирмата?

Ако гледаме към бъдещето, този период изглежда голям. Но за мен времето преди тези 12 години сякаш бе вчера. Спомням си много ясно как започнахме: двама души на едно бюро, в счетоводната стая на друга фирма. Сега даваме работа и препитание на 20 души.

Какво е нужно за изграждането на добър екип?

Не може да се обясни с няколко изречения. За всеки един човек, който се е присъединявал към фирмата, съм търсил водителство свише. Не съм се влиял толкова от бизнес теориите за подбор на персонал или от наученото в университета. На точното време са се присъединявали точните хора, благодарение на Божията милост.

Какви са прогнозите ти за края на 2013 година?

За 2012 година имаме двуцифрен ръст, в сравнение с предходната година. Напук на всички очаквания за криза, избори и неяснота – имам усещане, че ще бъде успешна, въпреки трудностите.

С какво се занимаваш извън офиса?

Имам прекрасно семейство с 3 деца – две момичета на 17 и на 11 години и момче на 15 години. Едното от децата ни е осиновено. Освен семейството имам още два бизнеса – вносители сме на куфари и чанти с „Диджитал партнерс“ ООД. Другата сфера, в която съм инвестирал, е кафе – „Lavazza“ – предпочитана марка в България.

В свободното си време играя баскетбол, тенис, футбол, карам ски – много обичам спорта.

Пожелание към читателите на блога на„Мараната Транспорт Груп“ ООД?

Ще завърша с думите на един от най-мъдрите хора, живели на земята – Соломон. В миналото е бил цар на Израел и е написал книгата Еклисиаст: „Бой се от Господа и пази заповедите му. Това е всичко за човека. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело – било добро или зло.“ Затова, както споменах, да внимаваме как ще протече живота ни.