Skip to main content

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ СРЕДАТА

Ние, в МАРАНАТА ТРАНСПОРТ ГРУП ООД, винаги сме имали за цел да представяме най-високо качество услуга за своите клиенти, но заедно с това се грижим и за околната среда.

Ние разбираме, че всеки бизнес може да има неблагоприятни въздействия върху околната среда, затова работим усилено с нашите партньори, за да гарантираме, че сме максимално енергийно ефективни и отговаряме на най-строгите стандарти за устойчивост.

С нашите партньори използваме всички налични технологии, за намаляване енергийната консумация и въглеродния отпечатък на услугите, които предлагаме на българския и международния пазар. Стремим се да използваме възобновяеми източници на енергия, като соларна и вятърна енергия, а компаниите, които обслужваме намаляват отпадъците, генерирани от производствените процеси.

Околната среда е важна за нас и затова правим всичко възможно, за да се уверим, че услугите, които предлагаме щадят планетата. Ние се гордеем с нашата енергийна отговорност и ефективност и ще продължим да работим усилено, за да гарантираме, че цялостната ни дейност отговаря на най-високите стандарти за устойчивост и качество.

отговорност за околната среда